Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini capempresasenseweb.cat pertanyen a Interactiu Comunicació Digital, SL (d'ara endavant Cap Empresa Sense Web), amb domicili al polígon Pont-Xetmar, carrer B, número 1, de Cornellà del Terri (CP 17844), telèfon +34 972 11 06 68, correu electrònic info@cesw.cat i NIF B55132088.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Cap Empresa Sense Web o de terceres persones amb qui Cap Empresa Sense Web ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. Cap Empresa Sense Web difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. Cap Empresa Sense Web adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Cap Empresa Sense Web.

Responsabilitat sobre els continguts 

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Cap Empresa Sense Web no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a capempresasenseweb.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Cap Empresa Sense Web no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Cap Empresa Sense Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la pàgina d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les pàgines web de destí. Cap Empresa Sense Web no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Cap Empresa Sense Web.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Cap Empresa Sense Web informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per Cap Empresa Sense Web, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Cap Empresa Sense Web, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, Cap Empresa Sense Web informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: Carrer B, 1 - 17844 - Cornellà de Terri.
Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a Cap Empresa Sense Web, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que Cap Empresa Sense Web té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Autorització per enllaçar amb capempresasenseweb.cat

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.