Contacta'ns Contacta'ns

Avís legal

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que aquest web és titularitat d'INTERACTIU COMUNICACIÓ DIGITAL, SL, (en endavant "EL TITULAR"), amb NIF: B55132088, domicili a Pol. Pont-xetmar, carrer B, 1, 17844 Cornellà del Terri; tel +34 972 59 68 13; correu electrònic: info@interactiu.cat. Inscrita al Registre Mercantil de Girona: V 2864 , LL 0, F 21, S 8, Full GI 53325, Inscripció: 1a.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR, o a tercers que han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i promoció. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si escau, s'estableixin per EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L'usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent li  pogués correspondre.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL SERVEI DE REGISTRE DE DOMINIS

EL TITULAR per al seu servei de Registre de Dominis utilitza als següents proveïdors:

Els dominis es regeixen sota les condicions de  cadascun d’aquests proveïdors i de la ICANN (https://www.icann.org/es)


Contracte de la ICANN:

Recursos addicionals d'informació de la ICANN:

Tots els WHOIS es poden verificar a través de la ICANN:

Whois de l'ICANN: https://lookup.icann.org

Vols que dissenyem
el teu web o botiga online
TOTALMENT GRATIS*?

Informa’t de com aconseguir-ho fent clic aquí!

VULL UN WEB O BOTIGA ONLINE GRATIS*