Viatges i roba, els sectors que generen més ingressos per vendes en línia

Tendències  ·  31 de juliol del 2015

La major part dels ingressos per transaccions en línia a Espanya han estat generats per les agències de viatges i operadors turístics (13,2% del total de facturació); pel transport aeri, que representa el 7,7% del total, i per la venda de roba, sector econòmic que queda en tercera posició amb un 5,7%. Aquestes són les dades publicades per la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) amb les dades corresponents a l’últim trimestre de 2014.

Com a dada destacada, l’informe fa referència al creixement experimentat el darrer any pel comerç electrònic a Espanya durant el quart trimestre i el xifra en 24,8%, és a dir, 15.891 milions d’euros.

A banda dels sectors econòmics que generen més ingressos mitjançant el comerç electrònic, el creixement d’aquest canal de venda és una tendència a l’alça, segons les dades presentades per l’estudi del CNMC. Per tant, si ets empresari, l’entorn digital pot esdevenir un important canal de venda. Ja treus tot el suc d'internet?