Segmentació d’anuncis a Twitter: publicitat basada en apps

Novetats  ·  26 de juny del 2015

Twitter ha posat a disposició dels anunciants una nova variable de segmentació per a les campanyes adreçades a dispositius mòbils. La xarxa de microbloging ha publicat al seu blog que permetrà mostrar anuncis als usuaris d’acord amb les aplicacions que tenen descarregades al seu mòbil. 

L’objectiu de la nova segmentació és adreçar els anuncis d’aplicacions a usuaris potencialment interessats i, per tant, amb més potencial de descàrregues i interaccions.

Aquesta nova oportunitat de segmentació és especialment rellevant tenint en compte que el 78% de les connexions a Twitter es realitzen des de dispositius mòbils, segons dades de Twitter corresponents al 2014.