Saps què és un 'favicon', un 'footer', un 'header' o un codi 'embed'?

Consells  ·  19 de maig del 2015

Saps què és un favicon, un footer, un header o un codi embed? En menys d'un minut, t'aclarim tots els dubtes.  

Favicon
El favicon és la icona que mostren els navegadors al costat de la URL o adreça en una pàgina web. Generalment, la imatge que mostra és la del logotip de l'empresa o negoci. 

Header
Trobarás el header, anomenat capçalera en català, a la part superior de la pàgina, just a sobre dels menús horitzontals que estructuren la informació. 

Footer
El footer és el peu d'una pàgina. És l'espai que es reserva per informacions com ara l'avís legal, les dades de contacte o el mapa de lloc. 

Codi embed 
El codi embed és un codi HTML que permet inserir en una pàgina web informació procedent d'un altre lloc web. Per exemple, les caixes de 'M'agrada' de Facebook són visibles gràcies al codi embed que cal inserir-hi prèviament.