Què influeix en el cost dels anuncis de Facebook Ads?

Consells  ·  24 de febrer del 2017

A l’hora de crear una campanya d’anuncis a Facebook és important tenir presents els factors que influeixen en el cost final d’aquests anuncis.

  • L’experiència professional.

Com més experiència tingui l’anunciant, més diners i temps acabarà estalviant.

  • L’audiència a la qual es dirigeixen els anuncis.

Facebook ofereix moltes possibilitats a l’hora de definir el públic dels anuncis. La recomanació és no limitar-se a determinar només el sexe i l’edat, sinó incloure també altres opcions com, per exemple, audiències que han visitat un web concret.

  • Les dates de les campanyes.

Les empreses acostumen a anunciar-se durant les èpoques festives. Tot i això, és justament abans i després d’aquestes temporades que hi ha menys competència al mercat, i per tant, els anuncis són més econòmics.

  • L’èxit dels anuncis.

Per fer una valoració dels resultats dels anuncis d’una campanya, s’ha de fer un seguiment del CTR (nombre de clics en funció del nombre d’impressions) i de la puntuació de rellevància.

  • Les ofertes dels anuncis.

Facebook permet establir una oferta màxima per CPC (cost per clic), CPM (cost per mil impressions) o CPA (cost per acció). Normalment s’acostuma a treballar en funció del CPC, de manera que es paga cada clic de l’usuari. 

El mapa que podeu veure a continuació mostra el CPC mitjà en funció dels diversos països, la qual cosa pot ajudar a concretar el pressupost de la campanya de Facebook Ads.

[Imatge extreta del blog de Vilma Núñez]