Què aporta Google My Business a les empreses?

Entrevistes amb experts  ·  5 de març del 2018

Tenir una fitxa del nostre negoci a Google My Business augmenta la visibilitat de la nostra empresa o marca en els resultats de Google locals. Per tant, Google My Business ens ajuda a atreure clients potencials, cosa que a tots ens interessa.

Per entendre com funciona Google My Business i quins avantatges ofereix a les empreses i marques, continueu llegint aquest article en què la Berta Gorgot, especialista en màrqueting digital de CESW, ens resol els dubtes més habituals sobre Google My Business.

Com és que la meva empresa té fitxa a Google My Business i no hi tinc accés?

Si no tenim accés a la fitxa de Google My Business de la nostra empresa pot ser per dos motius:

a) Que temps enrere Google hagués creat automàticament la fitxa de la nostra empresa a My Business amb la informació que trobava a la xarxa. Les fitxes que ja estan creades des de fa temps pel mateix cercador de Google són les fitxes automàtiques. Aquestes fitxes acostumen a tenir dades errònies, per exemple el número de telèfon o l'horari d'obertura. Podem identificar ràpidament les fitxes automàtiques perquè inclouen un missatge que diu "Aquest és el seu negoci?". És molt recomanable que totes les empreses recuperin la propietat de la seva fitxa My Business.

b) Que no es pugui accedir a una fitxa My Business perquè no recordem les dades d'accés o bé perquè aquella fitxa va ser creada per una persona que ja no treballa a l'empresa.

Com puc recuperar la propietat d’una fitxa de Google My Business?

Per recuperar la propietat d'una fitxa My Business, primer caldrà notificar-ho a Google i després s'haurà de seguir el procés que Google decideixi. Per a aquelles fitxes que són automàtiques, normalment Google envia per correu postal una carta amb un codi de verificació. Per a les fitxes que s'han creat des de comptes on no hi tenim accés, normalment Google s'assegura que el correu associat a la fitxa no té activitat i, en cas que així sigui, transfereix la propietat de la fitxa.

Per què és important tenir la propietat de la fitxa de Google My Business de la meva empresa?

Un dels principals motius pels quals és important recuperar la propietat de la fitxa My Business del nostre negoci és per tenir control de la informació que s'hi exposa: dades de contacte, fotografies, ressenyes, etc.

Quins requisits ha de tenir una empresa per poder crear una fitxa a Google My Business?

Les empreses que encaixen per tenir un perfil local de Google My Business són aquelles que compten amb una ubicació física important per al client potencial. Hi ha un altre tipus de fitxa My Business per a les empreses sense ubicació física o marques: les fitxes de marca.

Quines dades de la fitxa de Google My Business es poden personalitzar?

Hi ha una sèrie de camps de les fitxes My Business que es poden personalitzar: el nom, l'adreça física, els telèfons, la categoria, l’URL del web, els horaris, el marcador en el mapa.

Quins són els avantatges de la fitxa de Google My Business?

Les fitxes de Google My Business són la clau del SEO local per a empreses i marques. Això és així perquè les fitxes de Google My Business sempre apareixen quan un usuari fa una cerca de "nom d'empresa" + "ubicació". Per tant, aquestes fitxes faciliten el contacte entre l'usuari i l'empresa.

A més, tenir una fitxa de Google My Business significa que el nostre negoci apareix geolocalitzat a Google Maps.

I no oblidem les estadístiques que ens aporta, molt rellevants per als propietaris dels negocis, ja que permeten saber quin tipus de consumidor cerca la fitxa i de quina manera l'està trobant. Fins i tot podem saber quines accions fa l'usuari un cop arriba a la fitxa: trucada telefònica, indicacions a Maps, etc.