Pinterest modifica el cercador per mostrar resultats més rellevants als usuaris

Novetats  ·  13 de novembre del 2015

“Els resultats de cerca a Pinterest parlen el teu idioma”. Així presenta Pinterest la modificació que ha fet al seu cercador. Ara, Pinterest adapta els resultats a l’idioma i el país de l’usuari.

Amb aquest canvi, Pinterest vol que els seus usuaris obtinguin resultats més rellevants i que els siguin més propers. Aquest canvi juga a favor de les cerques locals i, per tant, esdevé una oportunitat per les marques i negocis que parlen l’idioma dels seus clients i que hi estan a prop.

Tal com ha confirmat Pinterest al seu blog oficial, la finalitat és millorar l’experiència dels resultats de cerca categoritzant amb criteris geogràfics i idiomàtics la informació que la xarxa internacional posa a l’abast dels usuaris per descobrir.   

I tu, has inclòs la xarxa a la teva estratègia digital per arribar als teus clients?