Optimitza el SEO del teu web amb una bona llista de paraules clau

Consells  ·  11 de maig del 2017

Una de les accions més importants de qualsevol estratègia de posicionament és la definició de les paraules clau, és a dir, els termes a través dels quals volem que els clients potencials arribin al web. D’aquesta manera, la finalitat de tota acció SEO serà treballar el contingut web per intentar posicionar-lo als primers resultats de Google segons les paraules clau definides.

Depenent del volum mitjà de cerques que generen els termes podem diferenciar les paraules clau següents:

  • Head: paraules clau que acostumen a ser d’un sol terme i, per tant, són molt àmplies, amb un gran volum de cerques i una competència molt alta. Exemple: ulleres.
  • Middle Tail: paraules clau formades per més d’un mot, no tant àmplies com les head, amb un volum de cerques més baix i un nombre de competidors més reduït. Exemple: comprar ulleres online.
  • Long Tail: termes de cerca formats per més d’un mot, molt específics i, per tant, amb una competència mínima i un nombre de cerques mensuals molt més baix. Exemple: comprar ulleres de sol rayban online.

A partir d’aquí cal valorar si és millor treballar una estratègia de posicionament amb un tipus de paraula clau o un altre, o bé, una combinació de tots tres.

Per una banda, les paraules clau Head i Middle Tail aporten un bon nombre d’usuaris al web, però és difícil posicionar-les i no generen gaires conversions. D’altra banda, els termes long tail generen trànsit web de molta qualitat però amb un nombre de visitants molt menor.

Per seguir amb l’exemple que s’ha mencionat anteriorment, per la paraula clau “ulleres” o “comprar ulleres online” podrien arribar usuaris que estan cercant models d’ulleres graduades, en canvi, amb el terme long tail “comprar ulleres de sol rayban online” estem acotant molt més la cerca dels usuaris i, per tant, arribarem a clients més potencials.

Així doncs, és de vital importància definir amb cura les paraules clau del nostre lloc web per tal d’arribar al màxim de clients potencials.