Nova funcionalitat a Facebook: les publicacions multiidioma

Novetats  ·  15 de juliol del 2016

Si ets gestor d’una pàgina d’empresa, ja t’hauràs adonat d’una de les noves funcionalitats introduïdes per Facebook: la possibilitat de publicar un mateix post en diferents idiomes.

A partir d’ara, ja no cal publicar el mateix tema més d’una vegada quan vols arribar a seguidors de la teva pàgina que parlen diferents idiomes.

Entre els avantatges, hi ha el fet que s’estalvia l’efecte repetitiu que suposa mostrar al mur de la pàgina la mateixa publicació en diferents versions idiomàtiques. Per exemple, si fas una publicació en català i anglès, Facebook mostrarà un idioma o altre als usuaris depenent de l’idioma que sigui més rellevant per a ells.

Si encara no pots fer servir aquesta eina, només cal que accedeixis al panell ‘Configuració’ de la teva pàgina d’empresa i l’activis.