I tu, utilitzes els Hashtags de forma adequada?

Consells  ·  13 de gener del 2017

Els Hashtags, constituïts per paraules clau, tenen com a finalitat etiquetar un o diversos mots encadenats per tal que tant el sistema com l’usuari puguin dur a terme les accions següents:

  • Definir el tema principal de les publicacions.
  • Detectar diversos temes d’interès de forma ràpida.

Mitjançant aquestes dues accions, uns usuaris cerquen trending topics del moment, i d’altres, en creen de nous. Així, es forma aquest cercle d’accions, amb la finalitat d’oferir a l’usuari un panorama social més accessible i funcional, alhora que un nombre més elevat d’interaccions en les publicacions.

Tot i que actualment trobem Hashtags a la majoria de xarxes socials de l’entorn digital, cal ser conscients que aquests no s’usen de la mateixa manera en una plataforma o altra. Per això, us facilitem alguns consells a tenir en compte a l’hora de definir els hashtags de les publicacions:

Facebook

Es recomana utilitzar un màxim de dos hashtags per publicació, ja que està comprovat que les publicacions que usen moltes d’aquestes etiquetes presenten un percentatge d’interacció més baix.

Instagram

Encara que en aquesta plataforma es permet l’ús de fins a trenta hashtags per publicació, la recomanació és fer-ne servir un màxim de deu o onze.

Twitter

En aquest cas, l’ús d’un o dos hashtags afavoreix l’abast de les publicacions, però utilitzar-ne tres o més, el perjudica.

Una bona pràctica és incloure etiquetes a les descripcions dels perfils de twitter perquè sigui més fàcil la cerca d’usuaris a través de la professió o les preferències. 

Aprofita els avantatges que ens ofereixen eines com aquesta per tal d'aconseguir més bons resultats en les publicacions de les xarxes socials.