Facebook canviarà les caixes de ‘M’agrada’ per a blogs i webs

Novetats  ·  27 d'abril del 2015

Facebook ha anunciat que a partir del 23 de juny les actuals caixes de 'M’agrada' dels blogs i webs desapareixeran. Per tant, les empreses que vulguin mantenir les like box per fer visible la seva pàgina de Facebook hauran d’inserir el codi nou.

La xarxa social permet seleccionar la informació que es vol mostrar de la pàgina de Facebook a la web o blog, com ara incloure les imatges de perfil dels seguidors de la pàgina tal com mostren les caixes actuals. Si vols fer el canvi, el nou plugin de Facebook ja està disponible.  

El page plugin és la nova versió de les actuals caixes de 'M’agrada'. La nova presentació dóna protagonisme a la imatge corporativa de les pàgines d’empresa.