Coneixes els beneficis del teambuilding?

Tendències  ·  19 de febrer del 2020

El teambuilding són activitats dirigides destinades a millorar les relacions laborals i el rendiment dels equips de treball. Les activitats poden ser molt variades, es poden posar en pràctica tant amb equips grans com petits, i s’acostumen a dur a terme fora de les organitzacions, en espais nous i diferents als del dia a dia. Encara que pugui semblar que són només activitats per trencar el gel i passar-ho bé amb els company de feina, van molt més enllà.

Beneficis del teambuilding per a les organitzacions:

  • Augmenta la motivació dels treballadors, de manera que se senten més feliços i assoleixen els objectius empresarials.
  • Millora la comunicació dins de l’empresa perquè es genera un clima de treball més integrador.
  • Ajuda a prevenir i reduir l’estrès, gràcies a les relacions positives entre els treballadors i la pertinença a un equip unit.
  • Augmenta la creativitat dels equips, ja que també es maximitza el potencial individual.
  • Permet analitzar les fortaleses i debilitats del grup, corregir-les i millorar-les.
  • Potencia el lideratge i la definició dels rols dins de l’empresa.
  • Augmenta la confiança i la cooperació entre els treballadors i això afecta positivament en el seu rendiment.
  • Reforça la cultura d’empresa, afavoreix el sentiment de pertinença i la fidelització dels treballadors cap a l’empresa.


Al marge de les activitats pròpies de teambuilding, estructurades i dirigides per professionals d’aquest àmbit, tots podem fer accions internes a petita escala que ajudaran a cohesionar el nostre equip, motivar-lo i promoure un punt de diversió al lloc de treball. Per exemple, a CESW aprofitem que és Carnaval per portar a l’oficina el Rei Carnestoltes amb una consigna divertida per a cada dia de la setmana. Segueix-nos a Instagram i ho veuràs!