Contacta'ns Contacta'ns

Com crear contingut de qualitat per millorar el SEO en 3 passos

31 d’agost de 2021

Què és el posicionament SEO?

El SEO, més enllà de noms tècnics i complicats, podem dir que és el conjunt de tècniques i estratègies que podem aplicar en un web per tal que un buscador -com ara Google- el tingui en compte i el posicioni el més amunt possible en les seves llistes de resultats.

👉 Bàsicament és tot allò que apliques al teu web amb l’objectiu d’aparèixer entre els primers en els resultats de cerca.

Per poder entendre com funciona tot aquest món i quina importància té el contingut en tot això, hem de saber quins són els objectius del buscador. En aquest article parlarem de Google, però també es pot aplicar a altres cercadors web.

Google és una empresa i, com a tal, busca la rendibilitat. Per assolir-la ha de tenir uns usuaris disposats a utilitzar els seus serveis i els ha de mantenir contents. Google ha de ser la solució als seus problemes. Literalment.

Quan un usuari fa una consulta a Google, espera satisfer una necessitat. Avui dia quan tenim un dubte o no sabem com resoldre quelcom, el primer que fem és cercar-ho a Google esperant una resposta que ens ajudi, que sigui útil.

Aquest és el punt clau del SEO: ser útil a l’usuari en la seva cerca. Si realment ajudes i aportes una solució a la consulta que es faci al cercador, Google t’ho recompensarà col·locant-te a les primeres posicions.

Segur que has sentit a dir que “el contingut és el rei”. Ara ja saps a què es deu aquesta frase: sense un bon contingut és impossible impactar i aportar valor a l’usuari. Ha de ser la base de qualsevol web.

Així doncs en aquest article ens centrarem en les passes i els punts més rellevants per tal de redactar un bon contingut pel teu lloc web.

Ah, IMPORTANT! El posicionament SEO és orgànic, és a dir que no es pot aspirar a estar a les primeres posicions d’un dia per l’altre, sinó que requereix temps i esforços. Si vols ser el primer en els resultats a Google en un tancar i obrir d’ulls s’ha de fer mitjançant anuncis de pagament. Informa’t dels nostres serveis de Google Ads sense cap compromís i propulsa el teu negoci a internet!

Passes per redactar un contingut SEO de qualitat

Tal com hem comentat, en totes les passes i punts que realitzem per redactar un bon contingut, independentment de si estem creant un article pel nostre blog o estem redactant un text per una de les nostres pàgines del web, hem de tenir present que ha d’aportar VALOR a l’usuari.

És molt important: tenir clar qui som, què fem i què podem oferir als usuaris.

Si no tenim clar què volem aportar (quin és el valor que donarem als clients), difícilment podem destacar sobre la competència.

Una vegada ho tinguem clar, començarem a posar fil a l’agulla!

1. Investigació i anàlisi per a la redacció de continguts

Hem de tenir clar que no podem esperar que senzillament redactem un text i automàticament la gent el llegeixi: hem de fer un treball previ i definir una estratègia.

Per fer-ho s’han de tenir 3 coses clares: el nostre públic objectiu, les paraules clau que utilitzarà per buscar la informació i quina és la competència que ja està donant aquesta informació.

Públic objectiu o usuari

Hem de tenir molt clar a qui ens dirigim. Per exemple, no és el mateix si el nostre públic són adolescents a qui els agrada anar amb monopatí, que si ho són persones de més edat interessades en contingut cultural. 

Els interessos i llenguatge d’un públic a un altre difereixen molt, per això hem de definir-los bé abans de poder redactar res.

La nostra recomanació és que pensis bé quina és la franja d’edat, sexe, interessos… del teu públic i quins són els seus problemes. D’aquesta manera podràs enfocar els textos cap a aquest perfil de persona.

Paraules o conceptes clau

Un cop sabem a qui ens dirigim, ens haurem de posar a la seva pell per tal de pensar i esbrinar quines paraules clau, conceptes o preguntes farà a Google. Aquesta serà la informació que voldrà aconseguir el nostre usuari, per tant serà de vital importància aportar-li aquest valor en el nostre article o pàgina del web.

👉 Un cop hagis pensat algunes paraules, pots utilitzar eines com SEMRush, Google Keyword Planner o Ubersuggest per trobar més idees relacionades amb el tema a tractar.

Competència

Per analitzar la competència el camí més fàcil és cercar a Google les paraules clau que hem determinat com a importants i que volem posicionar. D’aquesta manera veurem qui hi ha a les primeres posicions i amb quin contingut.

La nostra feina ara serà agafar les idees que més bé funcionin i transformar-les segons el missatge i serveis de la nostra marca o empresa.

2. Redacció de textos SEO que posicionin 

Aquest pas és el més complicat si no estàs acostumat a escriure. Moltes vegades fa por enfrontar-se a una pàgina en blanc ja que no sabem com encarar els textos i transmetre la informació de manera adequada

👉 L’objectiu en el moment de redactar i crear textos és senzill: fer-ho millor que la competència.

Recomanacions per redactar:

 1. Si sobre el que has d’escriure no hi entens al 100%, busca i consulta la informació en fonts contrastades. El més important és tenir el coneixement per poder transmetre’l de forma fàcil a l’usuari final.
 2. Anota totes les idees que se t’acudeixin, ja les ordenaràs més endavant. D’aquesta manera tindràs un esquema del què vols explicar.
 3. Escriu com si tinguessis una persona real a davant (el teu públic objectiu) i li haguessis d’explicar la informació o solució al seu problema. Redacta, redacta i redacta. Al final agafaràs embranzida i et serà molt més senzill escriure. Tot és qüestió de pràctica.
 4. Ordena el contingut segons l’ordre lògic que vols transmetre i de manera que la comprensió de la informació sigui el màxim de senzilla per part de qui ho està llegint. 
 5. Demana a algú de confiança que es llegeixi el que has escrit. És una bona manera de saber si el que intentes transmetre s'entén o s’ha de modificar alguna cosa.

👉 *Consell extra: utilitza Softcatalà per revisar possibles errors ortogràfics i d’expressió en els teus textos.


Un cop tenim el text creat, ens faltarà optimitzar-lo per tal que a Google encara el trobi més rellevant. Recorda que l’extensió recomanada del text per cada pàgina del web és d’un mínim de 300 paraules

3. Optimitzacions per complaure l'algoritme de Google

L’objectiu d’aquest tercer pas és polir el contingut que hem escrit per tal que destaqui sobre la resta de la nostra competència. 

Per aconseguir-ho, haurem de revisar el text diverses vegades fixant-nos en diferents elements i aspectes que faran que Google ens tingui en compte.

✅ El primer que podem fer, és recuperar les paraules clau que hem determinat que eren importants per nosaltres i per a les que volem posicionar. Un cop les tinguem, llegirem el text que hem escrit i ens assegurarem que hi ha aquestes paraules.

Aquí hem de tenir presents uns quants factors sobre la densitat de les paraules clau en SEO:

 • Vigilar de no sobre utilitzar-les, és a dir posar-ne masses i que el text no quedi natural. Si el lector llegeix 5 vegades en un sol paràgraf la paraula “bicicleta”, quedarà repetitiu i no serà agradable de llegir. Recorda que la prioritat és facilitar informació (i per tant la lectura) a l’usuari, no posar-li més complicat.
 • La densitat recomanada és d’un 3-5% de paraules clau respecte al total de text redactat. No és ciència exacta i per tant no hem de començar a contar totes les paraules que hi ha a l’escrit. Tanmateix sí que hem de tenir en compte que no hi estiguin en excés.
 • Utilitzar sinònims de les paraules clau: Google ja ho detecta com a tal i els vostres lectors us ho agrairan. 

✅ Un altre pas que es pot fer per optimitzar els textos, és afegir negretes. L’objectiu d’això és facilitar la lectura a l’usuari per tal que trobi la informació que busca ràpidament.

Google no li dona excessiva importància (abans si era un factor rellevant), però el fet que faciliti la cerca d’informació dins el text ajuda a l’usuari, i això si ho té en compte. 

Les recomanacions per posar negretes serien les següents:

 • Destaca només les paraules o conceptes rellevants del paràgraf que ajuden al lector a trobar la informació. La funció de les negretes és donar importància al text, si tot està en negreta llavors res destacarà ni serà important.
 • Aplicar el sentit comú per determinar quins elements s’han de posar en negreta. Normalment seran les paraules clau que volem que posicionin, però també ens hem de centrar en els conceptes que són més importants del paràgraf.
 • Escanejar amb la mirada el text de dalt a baix i determinar si les paraules que has destacat amb negreta ajuden a entendre el text sense haver de llegir tot el paràgraf.

✅ El següent pas que podem aplicar és el de posar enllaços en el text. Aquest pas serveix per donar informació extra al lector que complementi el que tu li estàs explicant. Si no tens cap enllaç a destacar, no el posis perquè sí. És millor no donar informació extra, que donar informació que sigui irrellevant. 

El fet d’estar connectat a altres pàgines mitjançant un enllaç, també ajuda a que Google vegi que realment ets de confiança, que tens connexions ben treballades entre el teu propi web i altres webs externes. Així també li quedarà clar que no t’estàs inventant la informació i que el teu objectiu és ajudar al lector a trobar les eines i solucions que busca.

Els enllaços poden ser de dos tipus: externs o interns. Això vol dir que podem enllaçar a pàgines o articles del nostre web (interlinking) o enllaçar a pàgines externes que no formen part del nostre domini.

👉 En els dos casos, recomanem que s’obrin els enllaços en pestanyes noves. Així l’usuari no tancarà el nostre web i podrà retornar fàcilment al mateix punt on estava fent la lectura.

✅ Finalment, l’últim pas que es pot dur a terme per millorar el nostre text, és l’optimització dels títols h1, h2 i h3.

Un títol, independentment de si és h1, h2 o h3, té com a objectiu estructurar i ordenar el contingut. El lector trobarà més fàcilment la informació (i Google també), per tant serà més fàcil d’aparèixer a les primeres posicions.

El títol h1 és el principal i només n’hi ha d’haver un. És el que defineix el text/article i per tant el que ha de cridar l’atenció de l’usuari (i de Google) per tal de llegir-lo. 

En aquest títol és important incloure-hi la paraula clau principal que es vol posicionar, ja que normalment és el que s’agafa per la URL del web i el que detecta primer el cercador per tal d’entendre de què es parla a l’article.

És important que sigui un títol que capti l’atenció del lector i que realment respongui a la pregunta que s’està plantejant. Per saber quin és el títol més adequat, revisa quin és el teu públic objectiu, quines necessitats se li plantegen, quina paraula clau s’ha de destacar i com ho està fent la competència (per millorar-ho!)

Referent als títols h2 i h3, corresponen als apartats i sub-apartats de l’article. És el que seqüència i ordena el text per tal de facilitar la lectura. 

💭Si com a títol h3 d’aquest article haguéssim posat “Tercer pas: optimitzar”, ja estaríem donant pistes sobre què trobaran en els propers paràgrafs. Tanmateix no ens indica què és el que s’ha d’optimitzar ni amb quin objectiu es fa. Tampoc s’indica en què ajuda això al lector.

💡 És per això l’hem canviat i el títol h3 que correspon a l’inici d’aquest apartat és: Optimitzacions SEO per complaure l'algoritme de Google”. Amb això estem indicant al lector que tot el que llegeixi a partir d’ara ve relacionat amb aquest tema. També li estem indicant a Google que tenim informació relacionada amb la optimització de textos SEO i que si algú busca alguna informació relacionada, nosaltres li podem oferir.

Recorda, un usuari content equival a tenir Google content!

🥳BONUS!

Un últim consell per optimitzar al 100% el teu contingut: afegeix imatges (amb els seus respectius textos alternatius) que ajudin a comprendre la informació al lector.

Depèn del text poden ser imatges de persones, paisatges o gràfics estadístics i infografies que complementin tot el que expliques al teu web.

D’aquesta manera el lector trobarà ràpidament el que està buscant. Optimitzar les imatges també serà un punt a favor que Google tindrà en compte per posicionar la teva pàgina!

Conclusions

Com has pogut comprovar durant tot l’article, el secret per redactar un bon contingut SEO que agradi a Google és pensar en el teu públic objectiu: en la persona que ho ha de llegir.

També has de recordar que no pots llençar-te a la piscina sense una estratègia sobre el  què redactaràs. Sinó que primer s’ha d’analitzar quines paraules claus vols posicionar i veure què està fent la competència per tal de millorar-ho i agafar noves idees.

Com veus, no és complicat de redactar un text optimitzat per al SEO, però sí que comporta temps, dedicació i una planificació per fer-ho bé. 

Si vols millorar el teu posicionament a Google o necessites redactar contingut pel teu web contacta amb nosaltres

Vols que dissenyem
el teu web o botiga online
TOTALMENT GRATIS*?

Informa’t de com aconseguir-ho fent clic aquí!

VULL UN WEB O BOTIGA ONLINE GRATIS*