Cas d’èxit en nombre de visites al web: Novaimport.com

Casos d'èxit  ·  30 de setembre del 2016

Novaimport, empresa que es dedica al lloguer d’embarcacions, està situada a L’Escala i disposa de 16 barques, totes elles de marques reconegudes i amb una antiguitat màxima de 4 anys.

Després d’avaluar els resultats obtinguts en el seu lloc web, podem afirmar que estem davant un cas d’èxit clar pel notable increment en el nombre de visites que han experimentat al llarg dels mesos, aconseguint les 5.142 visites el passat mes d’agost. Cal ressaltar però, que aquest increment del trànsit del web ha estat potenciat per l’estratègia que ells han decidit tirar endavant en els últims mesos, concretament centrada a la gestió dels anuncis de pagament de google (Google AdWords).

El web es va activar el maig del 2014 i durant aquell any el nombre màxim de visites es va concentrar a l’agost, arribant a una xifra de 1.341. Durant el 2015 va ser també el mes d’agost (2.529) quan es va rebre el nombre més gran de visitants al web. Com podem veure, i tenint en compte el sector al qual es dediquen, els mesos en què més gent s’informa sobre els seus serveis i, per tant, que reben més visites al web són els de la temporada d’estiu. És per aquest motiu que concretament durant els mesos de juliol i agost s’enregistra un gran nombre d’usuaris, en comparació a la resta d’any. Aquest fet, el qual només es pot detectar si s’analitzen les dades enregistrades, és de cabdal importància per tal de poder definir una estratègia per impactar al màxim nombre de clients potencials. I no només això, les estadístiques de la plataforma pròpia de CESW també aporten moltes altres dades de gran interès, com és el canal pel qual arriben els usuaris al web, la procedència geogràfica dels visitants, els continguts i idiomes més visitats, etc.

D’aquesta manera volem oferir als nostres clients la possibilitat de poder fer un seguiment exhaustiu del seu web, controlant el màxim de dades possibles i que, a partir d’aquí, puguin optimitzar-lo per assolir els objectius digitals definits.