Campanya d’email màrqueting per a la teva empresa

Consells  ·  7 d'agost del 2017

L’email màrqueting o màrqueting per correu electrònic consisteix a enviar un missatge comercial directament des del correu electrònic. Aquest tipus de publicitat té com a finalitat potenciar la relació entre empresa i clients, ja que permet crear una connexió molt precisa i directa. A més, el seu gran avantatge respecte a altres canals de màrqueting és que presenta un retorn de la inversió molt elevat.

El 72% dels consumidors continuen preferint el correu electrònic com a canal per comunicar-se amb les marques.

A l’hora de definir l’estratègia de màrqueting per correu electrònic d’una empresa, en primer lloc, és important que la llista de contactes no estigui comprada, sinó que sigui de qualitat i que estigui actualitzada. En segon lloc, cal saber que un enviament amb un missatge personalitzat augmenta un 26% l’obertura de correus, un 10% la generació de conversions i un 14% el nombre de clics. Un altre factor rellevant és saber quin és el millor dia i hora per fer l’enviament, de manera que es capti l’usuari en el moment en què estigui més receptiu. Per últim, és molt recomanable que en els enviaments es duguin a terme proves A/B per descobrir quina estratègia caldria seguir.