Blog

Les últimes tendències i novetats del món digital i tot el que està passant a Cap Empres Sense Web. No t’ho perdis!

Les millors estratègies per a marques a Instagram

Consells  ·  16 de gener del 2019

La firma d’analítica de xarxes socials Quintly ha presentat els resultats d’un estudi sobre Instagram que ens anirà molt bé per preparar la nostra estratègia a Instagram aquest any que acaba de començar.

Per arribar a les conclusions que explicarem a continuació, Quintly ha analitzat més de 44.000 perfils professionals d’Instagram i gairebé 9 milions de publicacions entre l’1 de gener i el 30 de setembre del 2018.

Per entendre millor el funcionament de cada perfil i els seus resultats els han agrupat segons el volum de seguidors i n’han analitzat diferents paràmetres molt útils i reveladors.

 • El tipus de publicació: més del 72% de les publicacions són imatges, un 16% són vídeos i un 10% són carrusels, però l’estudi conclou que els vídeos generen un 21% més d’interaccions que els altres tipus de publicacions. Això sí, si optem per potenciar els vídeos ens hem d’assegurar que són de bona qualitat i impactants, si no, més val que continuem publicant imatges.
 • La llargada del text: sembla ser que cada cop es fan descripcions més llargues de les fotos, ja que més d’un 31% de les descripcions analitzades tenien més de 300 caràcters. Però això no vol dir que haguem de tirar cap aquí. L’estudi mostra que les publicacions amb un màxim de 50 caràcters generen més interacció que no pas els textos llargs. I les que inclouen preguntes funcionen molt bé.
 • L’ús de hashtags: l’estudi de Quintly ens dona la solució al dilema de quants hashtags hem de posar a cada publicació: entre 1 i 3. Per tant, els hem de saber triar bé. I sorprèn saber que encara un 29% dels perfils analitzats no n’utilitzen cap però tenen igualment força interaccions.
 • L’ús dels emojis: un 55% dels perfils analitzats no utilitzen emojis, però això no significa que no els haguem de fer servir. Tot depèn de l’edat del nostre públic objectiu i de quins productes o serveis oferim. Els emojis ens poden ajudar a tenir més interaccions si ens dirigim a un públic jove i volem donar un toc informal al nostre perfil d’Instagram. Si decidim posar-ne, es recomana que siguin entre 1 i 3.
 • L’horari de publicació: els posts publicats en cap de setmana generen un 22% més d’interaccions, probablement perquè els usuaris tenen més temps lliure per connectar-se a les xarxes socials.

Aquestes claus sobre el funcionament d’Instagram ens ajudaran a preparar i millorar l’estratègia de la nostra empresa o marca a Instagram per treure’n més profit.  

Estudi sobre Instagram realitzat per Quintly

Les claus de la nova LOPDGDD

Novetats  ·  8 de gener del 2019

El 6 de desembre va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), vinculada al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

La nova LOPDGDD aporta algunes novetats respecte qüestions en les quals el RGPD és més obert i dona potestat a cada Estat perquè ho desenvolupi.

Les principals novetats de la nova LOPDGDD són les següents:

 • L’edat mínima per consentir el tractament de les nostres dades personals es fixa als 14 anys.
 • Es legitima el tractament de les dades que siguin estrictament de contacte amb empresaris i autònoms, basant-lo en l’interès legítim del responsable del tractament (article 19).
 • S’atorga el rang de llei a la possibilitat de tractar imatges i veu a partir de càmeres de videovigilància, quan es faci per motius de seguretat o de control dels treballadors.
 • Es proporciona emparament legal a les associacions privades que tractin dades personals amb l’objectiu d’evitar l’enviament de comunicacions comercials i publicitàries als seus associats o inscrits.
 • La nova LOPD amplia el llistat d’entitats que hauran de comptar obligatòriament amb un Delegat de Protecció de Dades a: els col·legis professionals, els centres docents i universitats públiques i privades, les entitats financeres, les empreses de publicitat i prospecció comercial, els centres i empreses de salut, públics i privats, i les empreses de seguretat privada (article 34).
 • El RGPD exigeix que hi hagi un procediment per via administrativa per als casos de vulneració dels drets a la protecció de dades dels particulars, però en la pràctica no estableix ni concreta com ha de ser aquest procediment, ni com s’han de realitzar els diferents tràmits procedimentals. En aquests sentit, la nova LOPD dedica un títol sencer (el VIII, articles 63 al 69) a regular el procediment en qüestió.
 • La nova LOPD incorpora el títol X, dedicat a la garantia dels drets digitals. Fonamentalment es resumeix en: la neutralitat d’internet, el dret d'accés universal a internet, el dret a la seguretat digital, el dret a l’educació digital, el dret de rectificació a internet i el dret a la “desconnexió digital” en l’àmbit laboral.
 • Les persones que tinguessin vinculació amb una persona difunta podran exercir els drets d’accés, rectificació o supressió sobre les dades del difunt/a.
 • S’afegeix un nou article al Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors que regula la desconnexió laboral, especificant els usos autoritzats dels dispositius digitals en l’àmbit laboral.
 • El Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic del Treball Públic recull a partir d’ara la intimitat en l’ús  de dispositius digitals i per l’ús de dispositius de videovigilància i geolocalització, així com a la desconnexió digital.
 • Es redueix a 5 anys el període màxim per mantenir en els sistemes d’informació creditícia les dades personals relatives a l’incompliment de les obligacions dineràries, financeres o de crèdit.
 • S’afegeix un nou article que modifica la Llei Orgànica del Règim Electoral General, segons el qual es permet l’enviament de propaganda electoral per medis electrònics o sistemes de missatgeria i la contractació de propaganda electoral en les xarxes socials o mitjans equivalents, podent obtenir les dades personals en pàgines web o altres fonts a accés públic, per fer activitats polítiques durant el període electoral, sense tenir la consideració d’activitat comercial.

Tant el RGPD com la nova LOPD són normes generals que s’hauran de complementar amb una norma especial que estan tramitant les institucions europees: el Reglament europeu d’e-privacy o comerç electrònic, que afectarà novament al comerç electrònic, l’spam, el màrqueting electrònic i les polítiques de cookies.

Pots llegir la nova LOPDGDD aquí.

Adéu al geoblocking del comerç electrònic a Europa

Novetats  ·  12 de desembre del 2018

Des del 3 de desembre ja no hi ha barreres a l’hora de comprar productes a través d’internet entre països europeus

El geoblocking o bloqueig geogràfic que hi havia fins ara limitava l’accés a productes i serveis en funció de l’origen geogràfic del comprador. Un cop identificada la IP de l’usuari, que varia segons la seva ubicació geogràfica, determinades plataformes redirigien als usuaris a webs locals, restringien l’accés al seu catàleg o, fins i tot, aplicaven un preu de venda diferent.

Segons la Comissió Europea, actualment el 63% de llocs web no permeten compres des d’altres països de la UE, xifra que augmenta en el cas de béns materials. Això no té cap sentit en una societat en què s’han duplicat els compradors en línia. Per aquest motiu, ha entrat en vigor aquest nou Reglament que elimina el bloqueig geogràfic.

Això sí, la distància geogràfica continua existint i l’eliminació del geoblocking no significa que un petit comerç que ven productes en línia hagi de tenir la logística necessària per enviar els seus productes a qualsevol lloc d’Europa. El venedor no podrà bloquejar la compra dels seus productes des d’altres països de la UE, però sí que pot limitar a quines regions o països fa enviaments i si el comprador vol que se li entregui fora d’aquests llocs, s’haurà d’ocupar ell mateix de gestionar l’enviament i assumir-ne la despesa.

En resum, el desbloqueig geogràfic estableix que els comerciants han de garantir la igualtat d’accés i de condicions generals sobre els béns i serveis que ofereixen,quan siguin:

 • Béns que s’entreguen en un estat membre on el comerciant ofereix serveis de lliurament o que es recullin en llocs pactats amb el client.
 • Serveis prestats per via electrònica (allotjament web, serveis al núvol, etc.).
 • Serveis que el client rep al país on opera el comerciant, com ara lloguer de vehicles, allotjament, entrades a esdeveniments, etc.

També obliga als comerciants a oferir els mateixos mètodes i condicions de pagament a tots els clients, sigui quina sigui la seva nacionalitat o el lloc de residència.

Què et sembla aquesta nova mesura europea cap al mercat únic digital?

Com triar la millor tipografia per al teu web

Entrevistes amb experts  ·  5 de desembre del 2018

A l’hora de triar la millor tipografia per al nostre web hem de tenir en compte diversos factors estètics i funcionals: que lligui amb el nostre logotip, que es vegi actual, que es llegeixi bé, etc. I és que no totes les tipografies transmetran el que volem ni li posaran fàcil a l’usuari per llegir el nostre missatge. L’Elisabet Quintana, dissenyadora web de CESW, ens ho explica en aquesta entrevista.

Quins criteris hauríem de seguir a l’hora de triar una tipografia per al nostre web?

El primer que tenim en compte és el logotip, és a dir, recomanem buscar tipografies que vagin en concordança amb el nostre logotip i amb la imatge gràfica de la nostra empresa.

Després hem de valorar si la tipografia que ens agrada estigui indicada per a visualització en pantalla i que es llegeix bé en diferents mides. Les més adequades en aquest sentit són les tipografies anomenades Sans Serif o de pal sec.

Les tipografies més gràfiques, d’estil manuscrit o amb més filigranes decoratives, és millor reservar-les per a títols, eslògans o frases destacades, per donar un toc de creativitat al web.

Què hem de tenir en compte quan la tipografia és per a web?

El requisit principal d’una tipografia per a web és la llegibilitat. I el que dona llegibilitat a una tipografia és el seu funcionament amb diferents mides i el contrast que li podem donar per facilitar-ne la lectura. Evidentment, el sentit estètic també es té en compte.

Per què es recomana utilitzar tipografies que siguin Google Fonts?

Les tipografies de Google Fonts són accessibles des de qualsevol navegador i això ens garanteix que el nostre web es veurà sempre amb la mateixa tipografia des de qualsevol ordinador. Si posem una tipografia que hem hagut de comprar, molts usuaris no la tindran i quan obrin el nostre web la tipografia que veuran serà una altra, per tant, perdem el control de què veuen i com ho veuen.

Quines 10 tipografies de Google Fonts recomanaries per a web i per què?

La tendència actual en disseny web és el minimalisme. Per això les tipografies de moda per a webs són majoritàriament Sans Serif, com ara:

Noto Sans – Es visualitza correctament en més de 800 idiomes i amb uns 110.000 caràcters i és de fàcil llegibilitat.

Montserrat – És una tipografia amb una superfamília de 16 fonts i amb les variants Alternates i Subratllada.

Roboto – És una tipografia de pal sec, moderna i de fàcil llegibilitat. Té diferents variants i gruixos.

Lato – És una tipografia de pal sec amb detalls arrodonits que donen un toc càlid a la tipografia. És elegant i harmònica. S’utilitza tant en disseny web com en disseny gràfic.

Raleway – És moderna i té uns caràcters lleugerament arrodonits que proporcionen una fàcil lectura a l’usuari.

Ubuntu – Ha estat específicament pensada i dissenyada per pantalles mòbils, per tant és ideal per al disseny web. A més, és de fàcil llegibilitat.

Quicksand – Tipografia moderna amb extrems totalment arrodonits. Incorpora diferents gruixos i variants per aconseguir dissenys més creatius.

Dosis – Tipografia arrodonida de la família Sans Serif, amb diferents variants de gruix i una fàcil llegibilitat.

Open Sans – D’aparença neutra, sense serifes i amb unes formes obertes, és una molt bona font per a dissenys web i per a impressió, per la seva fàcil llegibilitat. Té una gran varietat d’estils i gruixos.

Rubik – Tipografia de pal sec amb una fàcil llegibilitat. Disposa de diferents gruixos i variants.

També n’hi ha d’altres com la Droid Sans, la Signika, la Hind o la Oswald.

De les que són tipus Serif recomanaria la Playfair Display, la Libre Baskerville i la Merriweather. Tot i tenir un traç més decoratiu funcionen molt bé en textos llargs.

La importància d’una bona traducció web

Consells  ·  28 de novembre del 2018

Compraries en una botiga en línia on les descripcions dels productes no s’entenen o les condicions de compra estan plenes d’errors de traducció? No dona gaire confiança, oi?

Doncs això és el que pensen els clients potencials estrangers que arriben al nostre web, interessats pels nostres productes o serveis, i es troben amb aquesta barrera lingüística. La qualitat del llenguatge en la presentació d’un negoci és vital per assolir l’èxit i transmetre confiança. Ens hi estem jugant la imatge de la nostra empresa o marca i també les vendes.

La feina d’un bon traductor consisteix a adequar un text original a la llengua i la cultura destí per tal de transmetre’n el missatge i la intenció originals. Per això, dominar un idioma no és suficient. Darrere d’una traducció professional hi ha una tècnica i uns coneixements que van més enllà i que només una persona nativa i formada pot garantir.

En el cas dels webs, a més, hem de tenir en compte la importància del SEO i de les paraules clau, que varia en funció de l’idioma i del mercat. Aspectes que els traductors automàtics que podem trobar a internet passen per alt, ja que es limiten a fer traduccions literals i totalment descontextualitzades.

Invertir en una bona traducció del nostre web és invertir en el nostre negoci i augmentar les possibilitats de venda. Segons un estudi realitzat per la consultora Hexagone, Espanya és el tercer país d’Europa que més visiten els compradors en línia europeus, després de França i Alemanya. Un 17% dels beneficis de les botigues en línia espanyoles prové de l’estranger, ja que els estrangers gasten un 18% més en e-commerce que la mitjana nacional. És evident que per a aquests clients, la traducció i adaptació del web al seu idioma és fonamental en el procés de compra. En canvi, el 80% de les botigues en línia espanyoles tenen errors importants de traducció al seu web, la qual cosa suposa la pèrdua d’un 15% de vendes.

Si entre el teu públic objectiu hi ha clients d’altres països, inverteix en una traducció professional i acurada del teu web en el seu idioma.

Consells per ser més productius

Consells  ·  21 de novembre del 2018

Si ets freelance o autònom i treballes des de casa, ja saps com costa organitzar-se i ser productiu. Et donem alguns consells per treure el màxim profit a les hores!

1. Organitza’t i crea una rutina

L’organització és fonamental. Val la pena dedicar part del teu temps a organitzar les tasques de la setmana, destinant algunes hores a tasques imprevistes que puguin sorgir.

També recomanem programar aquelles tasques recurrents de cada mes, com ara preparar i enviar factures.

Tot i que la paraula “rutina” no ens agradi, crear-nos una rutina per treballar millora la nostra productivitat.

2. Agrupa tasques i estableix prioritats

Posar-nos tasques similars juntes ens ajuda a estalviar temps i a ser més eficients. I, sobretot, centra’t en una sola tasca i no vulguis fer-ne més d’una a la vegada perquè baixaràs el teu rendiment. Per exemple, procura concentrar totes les reunions de clients el mateix dia.

Si, a més, prioritzem les tasques segons criteris d’urgència i importància, ens assegurem complir amb els terminis de lliurament.

3. Treballa quan siguis més productiu, però fixa’t un horari i programa’t les pauses

És important conèixer-nos a nosaltres mateixos i saber en quina franja del dia som més productius. Aprofita el fet que com a autònom o freelance, l’horari te’l marques tu i tria el moment del dia que saps que rendeixes més, ja sigui primera hora del matí o la nit. Això sí, fixa’t un horari i compleix-lo. Dins d’aquest horari també hi has de contemplar les pauses, ja que treballant des de casa és fàcil perdre la noció del temps. Fer pauses curtes per aixecar-nos, moure’ns o prendre alguna cosa és necessari per no esgotar-nos i ser més productius. També cal aprendre a desconnectar i a distreure’s.

4. Calcula les hores que dediques a cada tasca i client

Dur un control de les hores dedicades a cada tasca i client t’ajudarà a saber si et compensa acceptar aquests encàrrecs o a buscar la manera d’optimitzar el temps perquè sigui rendible.

5. Crea el teu espai de treball

Especialment quan treballem des de casa és fonamental crear el nostre espai de treball, net, organitzat i sense molèsties. També és necessari per separar feina i casa. I hem de ser molt estrictes en aquest punt i realment treballar només en aquest espai i en cap altre, així gaudirem de la resta d’estances per desconnectar, relaxar-nos o passar temps en família, sense associar-ho a feina.

6. No siguis esclau de l’e-mail ni de les xarxes socials

L’e-mail i les xarxes socials, encara que estiguin relacionades amb la feina, són una de les grans distraccions perquè sempre ens acaben robant més temps del que pensem. Et recomanem que et programis dues franges del dia per consultar-ho i respondre, una estona al matí i una altra estona a la tarda, i prou.

7. Dorm les hores necessàries i esmorza a consciència

Pot semblar obvi, però sovint els freelance o autònoms allarguen en excés la jornada laboral. Hem de saber posar límits perquè dormir i descansar les hores necessàries és bàsic per poder rendir cada dia al 100%.

De la mateixa manera, fer un bon esmorzar amb aliments que ens aportin energia és també important.

8. Procura’t una bona cooperació familiar

Sovint, quan treballem des de casa ens trobem que la família i els amics no respecten el nostre espai i ni la nostra jornada laboral. Sense adonar-se’n ens interrompen d’una manera que no farien si treballéssim fora de casa, minvant la nostra concentració i productivitat. És feina nostra posar uns límits i fer entendre als nostres familiars que el fet de treballar des de casa no significa que estiguem sempre disponibles.

La fitxa de producte perfecta per vendre

Consells  ·  14 de novembre del 2018

Si tens una botiga en línia és evident que el teu objectiu és vendre i per aconseguir-ho és fonamental pensar en la fitxa de producte com en una landing page. Una landing page és una pàgina d’aterratge expressament dissenyada per generar una acció, que en aquest cas és que l’usuari compri.

Però, com és la fitxa de producte perfecta? Tot i que cada sector i cada empresa té les seves necessitats i especificitats, hi ha una sèrie d’elements clau que ha de tenir una fitxa de producte d’una botiga en línia per aconseguir vendes.

 1. Fotografies del producte: una imatge de qualitat del producte és el primer que necessitem i si disposem de més fotos que mostrin diferents angles del producte, detalls o possibles versions, encara millor. Així el client es podrà fer més a la idea de com és el producte.
 2. Nom del producte: clar, senzill i únic. Si hi afegim alguna característica important o el nom de la marca, si és coneguda, ens ajudarà a posicionar-lo orgànicament (SEO). Posa’t al lloc de l’usuari i pensa com cercaries el producte a Google.
 3. Resum o descripció curta: com un subtítol que ens permet descriure el producte amb una frase curta i deixa clar al potencial client què és o per a què serveix. També pot ser alguna frase creativa que serveixi de ganxo!
 4. Descripció del producte: tota la informació bàsica i necessària del producte. És important que sigui el més completa possible, que hi utilitzem paraules clau i que estigui ben redactat. També és fonamental que la descripció sigui original, que expliqui els beneficis de tenir el producte en qüestió i que motivi a comprar-lo.
 5. Atributs: es tracta de les característiques més tècniques del producte, com ara el material del qual està fet, i de possibles variables que el propi usuari pot triar o configurar, per exemple, el color, la talla, la mida, etc.
 6. Preu i disponibilitat: el preu ha de ser ben visible i ha de quedar clar si té l’IVA inclòs o no, si es tracta d’una oferta o d’una promoció limitada, etc. També és imprescindible que l’usuari sàpiga si el producte està disponible, és a dir, si n’hi ha en estoc, i quantes unitats en pot comprar.
 7. Botó de compra: element principal de la crida a l’acció, ja sigui “Afegeix al cistell de la compra” o “Compra ara” o “Reserva”, per tant ha de ser ben visible.
 8. Possibilitat de compartir a les xarxes socials: si vols aconseguir visibilitat per als teus productes i arribar a nous clients potencials, facilita als usuaris que els puguin compartir a les xarxes socials.
 9. Material gràfic addicional: vídeos demostratius, croquis en pdf o qualsevol tipus de material gràfic que ajudi a entendre el producte o que facin venir ganes de tenir-lo. Sovint, una imatge val més que mil paraules.
 10. Informació complementària: totes aquelles dades addicionals del producte que poden ser interessants per al comprador. Per exemple, composició del producte, terminis de lliurament, etc.
 11. Textos o imatges per generar confiança: són elements que ens ajuden a transmetre més confiança al comprador, quan la nostra botiga o marca no és coneguda, com ara segells o certificats de qualitat.
 12. Productes de venda creuada: mostrar o recomanar altres productes relacionats o complementaris del que està veient l’usuari és una bona manera d’incentivar la venda i de vendre més.
 13. Contacte: per últim, però no menys important, hem de facilitar al màxim el contacte per aclarir dubtes, sobretot quan es tracta de productes molt específics o d’un cost elevat. Tant podem incloure un formulari de contacte, com tenir ben visible un telèfon o un correu electrònic, on el potencial client ens pugui contactar sense compromís.


No et perdis la nostra infografia de la fitxa de producte perfecta! Esperem que t’inspiri a l’hora de crear les fitxes de producte de la teva botiga en línia.

Prepara la teva botiga en línia per al Black Friday

Consells  ·  Tendències  ·  25 d'octubre del 2018

Si tens una botiga en línia segur que tens el divendres 23 de novembre marcat al calendari. I és que el Black Friday és l’avantsala de la campanya nadalenca, ja que moltíssima gent aprofita els dies compresos entre el Black Friday i el Cyber Monday (el dilluns següent) per comprar regals de Nadal.

La previsió de vendes en línia durant el proper Black Friday és d’un total de 1.300 milions d’euros, un 13% més que l’any passat, segons la consultora Making Science. Una excel·lent notícia tenint en compte que durant el Black Friday del 2017 les vendes en línia van créixer un 345% respecte la resta de l’any i el trànsit web a botigues en línia un 113%.

Els sectors de retail o comerç al detall més beneficiats continuen sent tecnologia, moda, esports, oci i turisme. Per tant, si a la teva botiga en línia hi tens productes d’alguna d’aquestes categories, ves preparant ofertes i promocions per al Black Friday.

Però, què esperen els consumidors durant el Black Friday? Principalment, grans descomptes de preu sobre nous productes, que normalment oscil·len entre el 20% i el 60%. Per tant, oblida’t d’intentar liquidar saldos o rebaixar productes de temporades anteriors perquè no funcionarà. Altres factors importants que valoren els consumidors són: la velocitat i flexibilitat en les entregues, la fiabilitat del servei i la facilitat a l’hora de fer la comanda i una possible devolució. Mentre que els valors de marca passen a un segon terme.

Com a venedor, el Black Friday és una bona oportunitat per arribar a nous clients i per aconseguir que els clients habituals comprin més. Això sí, abans de posar en marxar una campanya de Black Friday, assegura’t que les fitxes de productes del web són atractives i tenen tota la informació necessària, que tens prou estoc de productes, que podràs assumir una allau d’enviaments amb el teu transportista habitual i que tens ben explicada la política de devolucions en les condicions de compra.

I recorda que el Black Friday és l’ocasió perfecta per crear codis de descompte utilitzant els codis promocionals del gestor de continguts de CESW! Contacta’ns si necessites ajuda per fer-ho.